LOGO
PL

2007, Vol 7, No 2Molecular background of tuberous sclerosis complex – part I
Karol Jastrzębski, Jarosław Zagórski, Wiesław Chudzik, Andrzej Klimek
Aktualn Neurol 2007, 7 (2), p. 78-84


SYMPOSIUM: VIRUS DISEASES. Arboviruses
Paweł P. Liberski, Beata Sikorska, Jolanta Bratosiewicz-Wąsik, Joanna Smoleń, Tomasz J. Wąsik, Piotr Kruszyński
Aktualn Neurol 2007, 7 (2), p. 85-95


SYMPOSIUM: VIRUS DISEASES. Herpesvirus
Tomasz J. Wąsik, Aleksandra Zielińska, Jolanta Bratosiewicz-Wąsik, Beata Sikorska, Paweł P. Liberski
Aktualn Neurol 2007, 7 (2), p. 96-107


SYMPOSIUM: VIRUS DISEASES. Paramyxoviruses
Paweł P. Liberski, Jolanta Bratosiewicz-Wąsik, Beata Sikorska, Aleksandra Zielińska, Tomasz J. Wąsik
Aktualn Neurol 2007, 7 (2), p. 108-114


SYMPOSIUM: VIRUS DISEASES. Poliovirus
Paweł P. Liberski, Joanna Smoleń, Tomasz J. Wąsik, Beata Sikorska
Aktualn Neurol 2007, 7 (2), p. 115-118


SYMPOSIUM: VIRUS DISEASES. Rabies
Paweł P. Liberski, Joanna Smoleń, Tomasz J. Wąsik, Beata Sikorska, Jolanta Bratosiewicz-Wąsik
Aktualn Neurol 2007, 7 (2), p. 119-121


SYMPOSIUM: VIRUS DISEASES. Progressive multifocal leucoencephalopathy
Paweł P. Liberski, Joanna Smoleń, Beata Sikorska, Tomasz J. Wąsik
Aktualn Neurol 2007, 7 (2), p. 122-124


SYMPOSIUM: VIRUS DISEASES. Borna disease
Paweł P. Liberski, Beata Sikorska, Piotr Kruszyński, Tomasz J. Wąsik, Jolanta Bratosiewicz-Wąsik
Aktualn Neurol 2007, 7 (2), p. 125-126


Spinal pain syndrome and headache as initial manifestation of spinal cord tumour – a report of two cases
Joanna Stefanowicz, Anna Szołkiewicz, Ewa Iżycka-Świeszewska, Elżbieta Drożyńska, Ewa Szutowicz-Zielińska, Ewa Bień, Katarzyna Połczyńska, Agata Maciejewska, Anna Balcerska
Aktualn Neurol 2007, 7 (2), p. 127-131

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.