LOGO
PL

2006, Vol 6, No 1Pharmacological diagnosis of autonomic pupil denervation
Michał Fila, Andrzej Bogucki
Aktualn Neurol 2006, 6 (1), p. 13-23


The role of homocysteine in pathology of some neurological diseases
Karina Kierkus-Dłużyńska
Aktualn Neurol 2006, 6 (1), p. 62-66


Multiple system atrophy type C (MSA-C) – clinical and radiological aspects, case report
Arkadiusz Węglewski, Jacek Juryńczyk, Izabela Ślusarek
Aktualn Neurol 2006, 6 (1), p. 48-53


An influence of insertion-deletion polymorphism ACE on occurring of cardiovascular system’s diseases and cerebral strokes in assessment of contemporary researches
Barbara Gaweł, Sabina Gałka, Andrzej Wajgt, Urszula Mazurek, Bartosz Chłopicki, Joanna Głogowska-Ligus
Aktualn Neurol 2006, 6 (1), p. 44-47


SYMPOSIUM – LAMINOPATHIES. Emery-Dreifuss muscular dystrophy – a cardiologist’s perspective
Michał Marchel, Roman Steckiewicz, Grzegorz Opolski
Aktualn Neurol 2006, 6 (1), p. 39-43


SYMPOSIUM – LAMINOPATHIES. Characteristics of nuclear proteins and their association with the laminopathies
Irena Niebrój-Dobosz
Aktualn Neurol 2006, 6 (1), p. 35-38


SYMPOSIUM - LAMINOPATHIES. Familial partial lipodystrophy
Agnieszka Madej-Pilarczyk
Aktualn Neurol 2006, 6 (1), p. 32-34


SYMPOSIUM - LAMINOPATHIES. Laminopathies - an integrating yet still intriguing system
Irena Hausmanowa-Petrusewicz
Aktualn Neurol 2006, 6 (1), p. 24-31


The trapezius muscle atrophy in an 11-year-old boy – a case report
Joanna Drat-Gzubicka
Aktualn Neurol 2006, 6 (1), p. 58-61


An in vivo diagnosis of Creutzfeldt-Jakob disease. Case report
B. Adamkiewicz, Z. Fornalska, P. Skłodowski1, P.P. Liberski, A. Klimek
Aktualn Neurol 2006, 6 (1), p. 54-57

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.