LOGO
pl en

2008, Vol 8, No 1


Narkolepsja – nowe możliwości rozpoznawania i leczenia
Andrzej Klimek
Aktualn Neurol 2008, 8 (1), p. 10-15

Komórki macierzyste w neurologii
Anna Gójska, Walenty Michał Nyka
Aktualn Neurol 2008, 8 (1), p. 39-48

SYMPOZJUM: STWARDNIENIE ROZSIANE. Rola limfocytów regulatorowych (Treg) w doświadczalnym autoimmunizacyjnym zapaleniu OUN
Magdalena Karolak, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2008, 8 (1), p. 33-38

SYMPOZJUM: STWARDNIENIE ROZSIANE. Mechanizmy neurodegeneracji i jej markery w stwardnieniu rozsianym
Paweł Woliński, Marcin Jałosiński, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2008, 8 (1), p. 25-32

SYMPOZJUM: STWARDNIENIE ROZSIANE. Chemokiny i ich receptory w doświadczalnym autoimmunizacyjnym zapaleniu OUN
Bartosz Bielecki, Izabela Jatczak, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2008, 8 (1), p. 16-24

Leukodystrofia globoidalna Krabbego – choroba o wielu twarzach?
Karol Jastrzębski, Andrzej Klimek
Aktualn Neurol 2008, 8 (1), p. 62-65

Przypadek kostniejącego zapalenia mięśni
Władysław Godlewski, Jarosław Zagórski, Bogdan Błaszczyk
Aktualn Neurol 2008, 8 (1), p. 56-61

Nietypowy przebieg sporadycznej postaci choroby Creutzfeldta-Jakoba
Beata Kaczorowska, Jolanta Baranowska, Monika Przybyła, Małgorzata Pawełczyk, Paweł P. Liberski, Andrzej Klimek
Aktualn Neurol 2008, 8 (1), p. 49-55