LOGO
pl en

2007, Vol 7, No 3


Padaczka jako problem wieku podeszłego
Andrzej Klimek
Aktualn Neurol 2007, 7 (3), p. 141-147

Neuropatia cukrzycowa u dzieci i dorosłych z cukrzycą typu I – diagnostyka, leczenie
Joanna Stańczyk
Aktualn Neurol 2007, 7 (3), p. 202-209

Natalizumab: nowa droga w terapii stwardnienia rozsianego
Marcin Jałosiński, Izabela Jatczak, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2007, 7 (3), p. 195-201

SYMPOZJUM: KURU: 50 LAT. Rola białka PrPc w procesie różnicowania neuralnego in vitro i neurogenezy
Monika Witusik, Paweł P. Liberski
Aktualn Neurol 2007, 7 (3), p. 188-194

SYMPOZJUM: KURU: 50 LAT. Pasażowalne encefalopatie gąbczaste albo choroby wywołane przez priony – podsumowanie 2007
Paweł P. Liberski, Jolanta Bratosiewicz-Wąsik, Herbert Budka, James W. Ironside, Beata Sikorska
Aktualn Neurol 2007, 7 (3), p. 158-187

SYMPOZJUM: KURU: 50 LAT. Kuru: 50 lat później
Paweł P. Liberski
Aktualn Neurol 2007, 7 (3), p. 148-157