LOGO
pl en

2020, Vol 20, No 3


Wskaźnik masy ciała, stosunek obwodu talii do obwodu bioder i wskaźnik otłuszczenia ciała u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu w północno-wschodniej Polsce
Agata Czarnowska, Paulina Werel, Dominika Stępień, Jacek Sajdak, Justyna Stelmaszek, Olga Zajkowska, Katarzyna Kapica-Topczewska, Alina Kułakowska
Aktualn Neurol 2020, 20 (3), p. 103–108
DOI: 10.15557/AN.2020.0013

Czy pacjenci leczeni na oddziale neurochirurgii mogą skorzystać z psychoterapii? Kilka słów o zastosowaniu terapii poznawczo-behawioralnej u chorych z uszkodzeniami mózgu
Agnieszka Pawełczyk, Maciej Błaszczyk, Tomasz Pawełczyk, Maciej Radek
Aktualn Neurol 2020, 20 (3), p. 109–118
DOI: 10.15557/AN.2020.0014

Zastosowanie kannabinoidów w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Małgorzata Stachoń, Milena Sierocka, Piotr Poniewierski, Anna Kostiukow, Włodzimierz Samborski
Aktualn Neurol 2020, 20 (3), p. 119–124
DOI: 10.15557/AN.2020.0015

Progresja zaburzeń językowych i poznawczych u pacjentów z wariantem logopenicznym afazji pierwotnej postępującej – seria przypadków
Klaudia Kluj-Kozłowska, Emilia J. Sitek, Agnieszka Skrzypkowska, Ewa Narożańska, Bogna Brockhuis, Jarosław Sławek, Aneta Domagała, Stanisław Milewski
Aktualn Neurol 2020, 20 (3), p. 125–135
DOI: 10.15557/AN.2020.0016

Padaczka czytania – opis przypadku
Maria Jolanta Stanosz-Sankowska, Małgorzata Sankowska
Aktualn Neurol 2020, 20 (3), p. 136–140
DOI: 10.15557/AN.2020.0017