LOGO
pl en

2020, Vol 20, No 1


Przydatność przesiewowej diagnostyki stanu psychicznego osób z izolowanymi uszkodzeniami móżdżku
Krzysztof Jodzio
Aktualn Neurol 2020, 20 (1), p. 3–8
DOI: 10.15557/AN.2020.0001

Związek między paleniem tytoniu a aktywnością choroby u pacjentów z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego w trakcie leczenia immunomodulacyjnego
Michał Rakoca, Anna Tywoniuk, Monika Adamczyk-Sowa, Alina Kułakowska, Dorota Koziarska, Katarzyna Kubicka-Bączyk, Dominika Jakubowicz-Lachowska, Sławomir Wawrzyniak
Aktualn Neurol 2020, 20 (1), p. 9–13
DOI: 10.15557/AN.2020.0002

Czynniki prognostyczne rekanalizacji tętniaków segmentu ocznego po embolizacji z użyciem spiral
Patrycja Kowalczyk, Karol Wiśniewski, Michał Piotrowski, Dariusz J. Jaskólski
Aktualn Neurol 2020, 20 (1), p. 14–19
DOI: 10.15557/AN.2020.0003

Farmakokinetyka leków przeciwpadaczkowych a bezpieczeństwo ich stosowania u kobiet karmiących piersią
Ewa Kamińska
Aktualn Neurol 2020, 20 (1), p. 20–31
DOI: 10.15557/AN.2020.0004

Elektromiografia krtani – przegląd wytycznych i aktualnej literatury przedmiotu
Paulina Krasnodębska, Agata Szkiełkowska
Aktualn Neurol 2020, 20 (1), p. 32–38
DOI: 10.15557/AN.2020.0005

Encefalopatia efedronowa – choroba dziewiętnastowiecznych górników w dobie internetu
Dominik Siutka, Katarzyna Siutka, Małgorzata Fudala, Waldemar Brola
Aktualn Neurol 2020, 20 (1), p. 39–43
DOI: 10.15557/AN.2020.0006