LOGO
pl en

2019, Vol 19, No 1


Biomarkery plastyczności mózgu w stwardnieniu rozsianym
Marta Milewska-Jędrzejczak, Agnieszka Damiza-Detmer, Izabela Damiza, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2019, 19 (1), p. 13–18
DOI: 10.15557/AN.2019.0003

Spektrum neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD) – rozpoznanie, epidemiologia, przebieg kliniczny, leczenie
Agnieszka Damiza-Detmer, Marta Milewska-Jędrzejczak, Małgorzata Pawełczyk, Izabela Damiza, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2019, 19 (1), p. 19–26
DOI: 10.15557/AN.2019.0004

Modulacja stanu zapalnego w chorobie Alzheimera a kwasy tłuszczowe omega-3
Katarzyna Szczechowiak, Daniel Wójcik
Aktualn Neurol 2019, 19 (1), p. 27–32
DOI: 10.15557/AN.2019.0005

Zmiany stężenia leków przeciwpadaczkowych u kobiet w ciąży – opis przypadków klinicznych
Maria Jolanta Stanosz-Sankowska, Stanisław Stanosz
Aktualn Neurol 2019, 19 (1), p. 33–38
DOI: 10.15557/AN.2019.0006

Dyzartria w fazie podostrej pierwszego udaru niedokrwiennego z lokalizacją ogniska w obrębie lewego jądra soczewkowatego – opis przypadku
Anna Lis, Mariusz Ireneusz Furmanek
Aktualn Neurol 2019, 19 (1), p. 39–44
DOI: 10.15557/AN.2019.0007

Stwardnienie rozsiane i syringomielia – opis przypadku
Katarzyna Kapica-Topczewska, Joanna Tarasiuk, Piotr Szydlik, Eugeniusz Tarasow, Jan Kochanowicz, Alina Kułakowska
Aktualn Neurol 2019, 19 (1), p. 45–48
DOI: 10.15557/AN.2019.0008

Nowa era badania zdolności poznawczych? Ocena ruchu gałek ocznych w chorobach neurodegeneracyjnych
Anna Podlasek, Karol Jastrzębski
Aktualn Neurol 2019, 19 (1), p. 3–7
DOI: 10.15557/AN.2019.0001

Co nowego w leczeniu ostrego udaru niedokrwiennego mózgu?
Piotr Sobolewski, Waldemar Brola, Aleksandra Wach-Klink, Tadeusz Frańczak-Prochowski, Karol Paciura, Grzegorz Kozera
Aktualn Neurol 2019, 19 (1), p. 8–12
DOI: 10.15557/AN.2019.0002