LOGO
pl en

2016, Vol 16, No 4


Znaczenie parametru number needed to treat w ocenie skuteczności terapii
Andrzej Potemkowski
Aktualn Neurol 2016, 16 (4), p. 175–179
DOI: 10.15557/AN.2016.0022

Trójdzielno-autonomiczne bóle głowy – przegląd piśmiennictwa
Michał Modestowicz, Wojciech Kozubski
Aktualn Neurol 2016, 16 (4), p. 180–186
DOI: 10.15557/AN.2016.0023

Metody przyżyciowego (in vivo) określania organizacji ciała migdałowatego u ludzi – aktualny stan wiedzy
Krzysztof Bielski, Marcel Falkiewicz, Emilia Kolada, Iwona Szatkowska
Aktualn Neurol 2016, 16 (4), p. 187–193
DOI: 10.15557/AN.2016.0024

Zastosowanie tetrabenazyny w leczeniu późnych dyskinez polekowych – opis czterech przypadków
Ewa Szczepocka, Radosław Magierski, Tomasz Sobów, Adam Wysokiński
Aktualn Neurol 2016, 16 (4), p. 194–200
DOI: 10.15557/AN.2016.0025

Postępowanie terapeutyczne w złamaniu zęba obrotnika u osób starszych. Na podstawie opisu przypadku 71-letniego pacjenta
Wojciech Ilków, Tomasz Krzeszowiec, Dariusz Łątka
Aktualn Neurol 2016, 16 (4), p. 201–207
DOI: 10.15557/AN.2016.0026

Wczesna rehabilitacja po udarze krwotocznym mózgu u pacjenta z przebytym przeszczepem serca. Opis przypadku
Anna Grygielska, Elżbieta Miller
Aktualn Neurol 2016, 16 (4), p. 208–211
DOI: 10.15557/AN.2016.0027

Ognisko epidemiczne zachorowań na aseptyczne zapalenie opon mózgowych w województwie podlaskim w 2014 roku
Magda Orzechowska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Mateusz Cybulski
Aktualn Neurol 2016, 16 (4), p. 212–217
DOI: 10.15557/AN.2016.0028

NEURONEWS: "Czy wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami natalizumabu coś zmienia?", "Długość życia człowieka, czyli dobre informacje… dla ZUS?", "Wirus zika vs zespół Guillaina–Barrégo – ciąg dalszy", "Rituksymab w leczeniu stwardnienia rozsianego?"
Karol Jastrzębski
Aktualn Neurol 2016, 16 (4), p. 218–220

Recenzja książki Moniki Jaronim pt. "Dieta ketogenna w leczeniu padaczki. Poradnik"
Karol Jastrzębski
Aktualn Neurol 2016, 16 (4), p. 222–223