LOGO
pl en

2014, Vol 14, No 1


Gestacyjne usłonecznienie i ryzyko stwardnienia rozsianego u potomstwa
Wojciech Cendrowski
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (1), p. 16–24
DOI: 10.15557/AN.2014.0001

Ciąża i poród u chorych na stwardnienie rozsiane
Małgorzata Czernichowska-Kotiuszko, Halina Bartosik-Psujek
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (1), p. 25–29
DOI: 10.15557/AN.2014.0002

Ruchy mimowolne po przebytym udarze mózgu u pacjenta z przewlekłą niewydolnością oddechową
Marina Baszkiewicz
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (1), p. 30–33
DOI: 10.15557/AN.2014.0003

Rzadkie – monogenetyczne – przyczyny udaru mózgu związanego z małymi naczyniami
Karol Jastrzębski, Magdalena Justyna Kacperska, Małgorzata Figlus
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (1), p. 34–42
DOI: 10.15557/AN.2014.0004

Tworzenie blaszki miażdżycowej, jej destabilizacja i diagnostyka
Piotr Kaźmierski, Magdalena Justyna Kacperska, Małgorzata Figlus, Bartłomiej Tomasik
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (1), p. 43–53
DOI: 10.15557/AN.2014.0005

Memantyna w łagodnych zaburzeniach poznawczych i otępieniu alzheimerowskim o nasileniu lekkim: przesłanki teoretyczne, badania kliniczne i rekomendacje stosowania
Tomasz Sobów
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (1), p. 54–60
DOI: 10.15557/AN.2014.0006

Zaburzenia słuchu w praktyce neurologa
Maria Konarska-Król, Magdalena Justyna Kacperska, Karol Jastrzębski, Maciej Radek, Bartłomiej Tomasik
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (1), p. 61–69
DOI: 10.15557/AN.2014.0007

Ocena leczenia operacyjnego pacjentów ze stenozą zwyrodnieniową w odcinku lędźwiowym metodą hemilaminektomii
Dawid Sobański, Wiesław Strohm, Paweł Kolasa
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (1), p. 70–74
DOI: 10.15557/AN.2014.0008