LOGO
pl en

2011, Vol 11, No 4


Udar cieplny zilustrowany przypadkiem 39-letniego mężczyzny – uczestnika biegu maratońskiego
Tomasz Pawełczyk, Karol Jastrzębski, Agnieszka Pawełczyk, Andrzej Klimek, Jolanta Rabe-Jabłońska
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (4), p. 274-279

Chemokiny i ich receptory na neuronach a proces neurodegeneracji i neuroprotekcji
Paweł Woliński, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (4), p. 210-215

CADASIL – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie
Dorota Dziewulska
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (4), p. 216-226

CADASIL – obraz zmian morfologicznych i ich patomechanizm
Dorota Dziewulska
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (4), p. 227-236

CADASIL – rola systemu sygnałowego Notch 3 w patomechanizmie choroby
Dorota Dziewulska
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (4), p. 237-243

Korelacja obrazu MRI z neuropatologią i kliniką w stwardnieniu rozsianym
Paweł Gierach, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (4), p. 244-250

Zmiany czynności kory ruchowej mózgu po leczeniu botuliną u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i spazmem kończyn dolnych
Pavel Hok, Petr Hluštík, Zbyněk Tüdös, Petr Frantis, Jana Klosová, Vladimíra Sládková, Jan Mareš, Pavel Otruba, Petr Kaňovský
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (4), p. 251-256

Relacja regionalnej śmiertelności oraz wskaźnika płci w stwardnieniu rozsianym do przeszłych długookresowych czynników meteorologicznych w Polsce
Wojciech Cendrowski
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (4), p. 257-264

Patogeneza rozwoju blaszki miażdżycowej w tętnicach szyjnych
Magdalena Jóźwicka, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (4), p. 265-273