LOGO
pl en

2011, Vol 11, No 1


Zaburzenia funkcji poznawczych w udarze móżdżku a skrzyżowana diaschiza – opis przypadku
Ewa Bartczak, Elżbieta Marcinowicz, Jan Kochanowski
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (1), p. 18-22

Choroba Creutzfeldta-Jakoba i jej odmiany
Beata Sikorska
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (1), p. 29-37

Białko 14-3-3 w diagnostyce sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba
Ewa Golańska, Paweł P. Liberski
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (1), p. 38-43

Wariant Choroby Creutzfeldta-Jakoba: aktualny stan wiedzy
James W. Ironside
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (1), p. 44-48

Choroba Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera
Paweł P. Liberski
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (1), p. 49-63

Oksydacyjne uszkodzenia DNA w chorobie Alzheimera i Creutzfeldta-Jakoba
Sylwia M. Grešner, Paweł P. Liberski
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (1), p. 64-67

Aktualne poglądy na patogenezę i leczenie zespołu zmęczenia w stwardnieniu rozsianym
Waldemar Brola, Małgorzata Fudala
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (1), p. 23-28

Zaburzenia układu równowagi i narządu słuchu jako objaw chorób systemowych
Hanna Zielińska-Bliźniewska, Jarosław Miłoński, Agnieszka Mazurek, Joanna Michalska, Marzena Bielińska, Jurek Olszewski
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (1), p. 13-17