LOGO
pl en

2008, Vol 8, No 2


Strategie aktywnej i pasywnej immunizacji jako terapii choroby Alzheimera
Tomasz Sobów
Aktualn Neurol 2008, 8 (2), p. 77-83

Molekularne podstawy zaburzeń migracji neuronalnej
Janusz Wendorff
Aktualn Neurol 2008, 8 (2), p. 101-105

Migrena i jej najczęstsze postacie kliniczne
Adam Stępień
Aktualn Neurol 2008, 8 (2), p. 95-100

Adiponektyna i leptyna a udar niedokrwienny mózgu
Marta Pyzik, Agnieszka Karp-Majewska
Aktualn Neurol 2008, 8 (2), p. 84-89

Przypadek cytopatii mitochondrialnej
Joanna Wieremiejczyk, Bożena Adamkiewicz, Elżbieta Sztamska, Beata Sikorska, Paweł P. Liberski, Andrzej Klimek
Aktualn Neurol 2008, 8 (2), p. 109-114

Napadowa ataksja typu 2 – opis przypadku
Kinga Matusiak-Smura, Weronika Kiedrzyńska, Jarosław Oborzyński, Andrzej Klimek
Aktualn Neurol 2008, 8 (2), p. 106-108

Tętniaki olbrzymie naczyń mózgowych u dzieci
Tomasz Kropiwnicki, Marek Kazanek, Lech Polis, Krzysztof Zakrzewski
Aktualn Neurol 2008, 8 (2), p. 90-94