LOGO
pl en

2007, Vol 7, No 4


Udział chemokin i ich receptorów w patogenezie stwardnienia rozsianego
Bartosz Bielecki, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2007, 7 (4), p. 223-231

Zespół połowiczego zaniedbywania jamy ustnej
Robert Pogorzelski, Alina Kułakowska, Adam Sadzyński, Dorota Halicka, Wiesław Drozdowski
Aktualn Neurol 2007, 7 (4), p. 277-281

Ocena neuropsychologiczna wczesnych i odległych wyników leczenia operacyjnego chorych z krwawieniem z tętniaków tętnicy łączącej przedniej i tętnicy łączącej tylnej
Elżbieta A. Ormezowska, Marek Zawirski, Dariusz J. Jaskólski
Aktualn Neurol 2007, 7 (4), p. 270-276

Hiperlipidemia a markery aktywacji płytek krwi u pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu
Małgorzata Pawełczyk, Henryk Chmielewski, Zbigniew Baj, Andrzej Klimek, Beata Kaczorowska
Aktualn Neurol 2007, 7 (4), p. 263-269

Analiza wzrokowego potencjału wywołanego u pacjentów z klinicznie izolowanym zespołem demielinizacyjnym
Ewelina Kuczko-Piekarska, Anna Niezgodzińska-Maciejek
Aktualn Neurol 2007, 7 (4), p. 259-262

Mechanizmy działania cytostatyków stosowanych w neurologii
Marcin Jałosiński, Kamil Karolczak, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2007, 7 (4), p. 246-253

Występowanie osteoporozy w chorobach neurologicznych
Agnieszka Karp-Majewska, Bożena Adamkiewicz, Marta Pyzik
Aktualn Neurol 2007, 7 (4), p. 242-245

Zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu pacjentów z chorobą Parkinsona
Piotr Rieske
Aktualn Neurol 2007, 7 (4), p. 232-241

Zaburzenia poznawczo-behawioralne po zatruciu tlenkiem węgla – opis przypadku
Alina Kułakowska, Dorota Halicka, Katarzyna Kapica-Topczewska, Adam Sadzyński, Wiesław Drozdowski
Aktualn Neurol 2007, 7 (4), p. 254-258