LOGO
pl en

2006, Vol 6, No 3


Rola markerów aktywacji płytek krwi u pacjentów po udarze mózgu
Małgorzata Gałka
AKTUALN NEUROL 2006, 6 (3), p. 153-158

SYMPOZJUM: KOMÓRKI MACIERZYSTE. Rewolucja w biologii rozwojowej
Piotr Rieske
AKTUALN NEUROL 2006, 6 (3), p. 159-163

SYMPOZJUM: KOMÓRKI MECIERZYSTE. Czy potrzebny jest nowy model neuropoezy?
Piotr Rieske
AKTUALN NEUROL 2006, 6 (3), p. 164-168

SYMPOZJUM: KOMÓRKI MACIERZYSTE. Rola komórek macierzystych w etiopatogenezie nowotworów ośrodkowego układu nerwowego
Piotr Rieske
AKTUALN NEUROL 2006, 6 (3), p. 169-174

Zaburzenia poznawcze i neurologiczne u potomstwa matek chorych na padaczkę – czynniki ryzyka
Janusz Wendorff
Aktualn Neurol 2006, 6 (3), p. 185-190

Zastosowanie topiramatu w leczeniu stanu padaczkowego
Beata Kaczorowska, Monika Przybyła, Wiesław Chudzik
Aktualn Neurol 2006, 6 (3), p. 191-194

BENEFIT, CHAMPS i ETOMS: porównanie wyników leczenia interferonem beta chorych na klinicznie izolowane zespoły sugerujące stwardnienie rozsiane
Wojciech Cendrowski
AKTUALN NEUROL 2006, 6 (3), p. 195-199

Nowe kryteria diagnostyczne stwardnienia rozsianego – przegląd piśmiennictwa
Elżbieta Sztamska
AKTUALN NEUROL 2006, 6 (3), p. 200-202

Percepcyjny wariant zespołu zaniedbywania jednostronnego w następstwie udaru niedokrwiennego mózgu – opis przypadku
Alina Kułakowska, Dorota Halicka, Katarzyna Kapica-Topczewska, Wiesław Drozdowski
AKTUALN NEUROL 2006, 6 (3), p. 175-180

Pourazowe obustronne uszkodzenie nerwów odwodzących – opis przypadku
Beata Kaczorowska, Monika Przybyła, Andrzej Klimek
AKTUALN NEUROL 2006, 6 (3), p. 181-184