LOGO
pl en

2005, Vol 5, No 4


Ataksje rdzeniowo-móżdżkowe: od genotypu do fenotypu
Michał Modestowicz
Aktualn Neurol 2005, 4 (5), p. 271-281

Wpływ interferonu beta-1b na uczenie się niewerbalne i ciągłość uwagi u chorych na stwardnienie rozsiane
Alina Kułakowska, Dorota Halicka, Wiesław Drozdowski
Aktualn Neurol 2005, 4 (5), p. 265-270

Dziedziczna miopatia wtrętowa
Jacek Zaremba, Irena Hausmanowa-Petrusewicz
Aktualn Neurol 2005, 4 (5), p. 261-264

Morfologiczne, immunohistochemiczne i ultrastrukturalne wykładniki wtrętowego zapalenia mięśni
Anna Fidziańska
Aktualn Neurol 2005, 4 (5), p. 255-260

Wtrętowe zapalenie mięśni: objawy kliniczne, diagnostyczne parametry biopsji mięśniowej i rozważania patogenetyczne
Valerie Askanas, W. King Engel, Sławomir Wójcik
Aktualn Neurol 2005, 4 (5), p. 244-254

SYMPOZJUM: Wtrętowe zapalenie mięśni (WZM). Wprowadzenie
Irena Hausmanowa-Petrusewicz
Aktualn Neurol 2005, 4 (5), p. 242-243

Potencjał hepatotoksyczny leków przeciwpsychotycznych: retrospektywna analiza 506 kuracji
Tomasz Pawełczyk, Katarzyna Królewska-Pakuła, Ewa Kwiecińska, Iwona Kłoszewska
Aktualn Neurol 2005, 4 (5), p. 234-241