Zjazdy

 • 2015-05-22
 • IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy Neuroimmunologii Klinicznej – Stwardnienie Rozsiane i Inne Choroby Demielinizacyjne”
 • Zobacz >>
 • 2015-05-22
 • Juvenes Pro Medicina 2015: 11th International & 53rd Polish Training & Scientific Conference of Students’ Scientific Societies and Junior Doctors
 • Zobacz >>
 • 2015-03-26
 • The 9th World Congress on Controversies in Neurology (CONy)
 • Zobacz >>
 • 2015-03-13
 • XIV Łódzkie Warsztaty Psychogeriatryczne. Łódź, 13–14.03.2015 r.
 • Zobacz >>
 • 2014-11-07
 • Konferencja naukowa: Między psychiatrią a neurologią: wspólna diagnoza i wspólne leczenie
 • Zobacz >>