2016-12-10
Sympozjum naukowo-szkoleniowe Opieka – Komunikacja – Aktywizacja osób z chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami prowadzącymi do otępienia, 10 grudnia 2016 r., Kraków

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum „Opieka – Komunikacja – Aktywizacja osób z chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami prowadzącymi do otępienia”. Jego celem jest zebranie w jednym miejscu i czasie najnowszej wiedzy z zakresu opieki i aktywizacji seniorów z otępieniem i przybliżenie jej praktykom zajmującym się osobami starszymi. Wydarzenie odbędzie się już 10 grudnia 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury na Rynku Głównym 25 w Krakowie.

Sympozjum zgromadzi znakomitych ekspertów ze środowiska naukowego, którzy podzielą się wiedzą zarówno podczas panelu warsztatowego, jak i wykładowego. Wydarzenie swoją obecnością uświetnią m.in. prof. Jerzy Vetulani, dr hab. Emilia Sitek, dr hab. lek. med. Dariusz Włodarek oraz wielu innych wybitnych specjalistów. Prelegenci wezmą udział także w panelu dyskusyjnym, podczas którego odpowiedzą na wszystkie pytania uczestników.

Konferencja jest okazją do rozmów o różnych aspektach opieki nad osobami starszymi z otępieniem, między innymi o:

  • nowoczesnych metodach aktywizacji osób chorych
  • niefarmakologicznym podejściu terapeutycznym
  • pracy z zaburzeniami mowy i funkcji językowych
  • zasadach skutecznej komunikacji z chorym
  • treningach pamięci dla osób zagrożonych otępieniem
  • regułach żywienia osób z chorobą Alzheimera
  • radzeniu sobie z obciążeniem psychicznym i wypaleniem u opiekunów

Serdecznie zapraszamy lekarzy i specjalistów: neurologów, psychiatrów, geriatrów, lekarzy rodzinnych, psychologów, logopedów, neurologopedów, pielęgniarek, terapeutów zajęciowych, pracowników domów opieki społecznej oraz pracowników socjalnych, ale także profesjonalnych opiekunów osób starszych, opiekunów nieformalnych, rodziny chorych oraz studentów kierunków medycznych. Zauważyliśmy potrzebę połączenia wszystkich tych środowisk, aby w ten sposób doszło do wymiany wiedzy i dobrych praktyk. Więcej informacji, w tym dokładny program wydarzenia, znaleźć można na stronie www.aktywizacjaseniora.pl.