LOGO
pl en

Stosowanie leku adukanumab przynosi klinicznie istotną korzyść związaną z obniżeniem poziomu amyloidu

Jeffrey Cummings1, Paul Aisen2, Cynthia Lemere3, Alireza Atri4,5, Marwan Sabbagh6, Stephen Salloway7

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2021, 21 (2), p. 111–114
DOI: 10.15557/AN.2021.0014
Słowa kluczowe
adukanumab, FDA, badania kliniczne, przeciwciała monoklonalne, lecanemab, donanemab, gantenerumab