LOGO
pl en

Magnetostymulacja w leczeniu neuralgii popółpaścowej – opis przypadku

Jarosław Pasek1,2, Joanna Gmyrek2, Grzegorz Cieślar2

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2021, 21 (2), p. 102–106
DOI: 10.15557/AN.2021.0012
Streszczenie

Półpasiec (łac. herpes zoster) to ostra wirusowa choroba zakaźna występująca u osób, które wcześniej przechorowały ospę wietrzną. W przeciwieństwie do ospy półpasiec rozwija się częściej u dorosłych, a zachorowalność rośnie wraz z wiekiem. W artykule przedstawiono wyniki leczenia 63-letniego pacjenta z utrzymującymi się od 5 tygodni bardzo silnymi dolegliwościami bólowymi o charakterze neuralgii popółpaścowej w okolicy tułowia. W leczeniu zastosowano 15 zabiegów magnetostymulacji z użyciem zmiennego pola magnetycznego o niskiej wartości indukcji, wykonywanych raz dziennie, co pozwoliło znacznie zmniejszyć intensywność dolegliwości bólowych ocenianą w skali Laitinena. Uwzględnienie magnetostymulacji jako jednego z elementów kompleksowej terapii wpłynęło także na poprawę jakości życia pacjenta ocenianej w skali EuroQol (przed terapią 25 pkt, po terapii 65 pkt).

Słowa kluczowe
ból, fizykoterapia, jakość życia, leczenie, magnetostymulacja, półpasiec