LOGO
pl en

2021, Vol 21, No 1


Przyczyny zmiany leczenia immunomodulującego u chorych z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego
Małgorzata Popiel, Halina Bartosik-Psujek
Aktualn Neurol 2021, 21 (1), p. 3–8
DOI: 10.15557/AN.2021.0001

Ścieżka opieki nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym w Polsce – aktualna diagnoza
Małgorzata Gałązka-Sobotka, Jakub Gierczyński, Jerzy Gryglewicz, Konrad Rejdak, Jarosław Sławek, Agnieszka Słowik, Monika Adamczyk-Sowa, Halina Bartosik-Psujek, Malina Wieczorek, Alina Kułakowska
Aktualn Neurol 2021, 21 (1), p. 9–23
DOI: 10.15557/AN.2021.0002

Rola badania neuropsychologicznego w procesie diagnozy i terapii dorosłych pacjentów z padaczką
Magdalena Gugała-Iwaniuk, Ksenia Sławińska
Aktualn Neurol 2021, 21 (1), p. 24–29
DOI: 10.15557/AN.2021.0003

Zaburzenia kontroli impulsów w chorobie Parkinsona
Mateusz Toś, Joanna Siuda
Aktualn Neurol 2021, 21 (1), p. 30–35
DOI: 10.15557/AN.2021.0004

Skuteczność psychoterapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu przewlekłego zmęczenia u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym – przegląd literatury
Justyna Wiśniowska, Kamilla Puławska
Aktualn Neurol 2021, 21 (1), p. 36–40
DOI: 10.15557/AN.2021.0005

Udar niedokrwienny mózgu spowodowany samoistnym jednostronnym rozwarstwieniem tętnicy szyjnej u pacjentki z chorobą tkanki łącznej
Weronika Pużyńska, Anna Mirończuk, Katarzyna Kapica-Topczewska, Adam Łukasiewicz, Agata Czarnowska, Jan Kochanowicz, Alina Kułakowska
Aktualn Neurol 2021, 21 (1), p. 41–46
DOI: 10.15557/AN.2021.0006

Zespół sztywnego człowieka z polineuropatią czuciowo-ruchową – przypadek kliniczny
Karol Jastrzębski, Nina Romanowska, Marta Rek-Pacześ, Łukasz Kępczyński, Agnieszka Plucińska, Monika Gałecka-Kowalska, Krzysztof Pacześ
Aktualn Neurol 2021, 21 (1), p. 47–55
DOI: 10.15557/AN.2021.0007