LOGO
pl en

2020, Vol 20, No 4


Wybrane socjodemograficzne i kliniczne predyktory poziomu wykonania testu rysowania zegara przez polskich seniorów
Paula Chibowska, Katarzyna Nowicka-Sauer, Emilia J. Sitek
Aktualn Neurol 2020, 20 (4), p. 147–157
DOI: 10.15557/AN.2020.0018

Profil dysfunkcji wykonawczych w spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych u dzieci i młodzieży – przegląd systematyczny
Justyna Urbańska-Grosz, Seweryna Konieczna, Maciej Walkiewicz, Emilia Sitek
Aktualn Neurol 2020, 20 (4), p. 158–165
DOI: 10.15557/AN.2020.0019

Ocena zmęczenia, funkcji poznawczych i depresji w korelacji ze stosowanym leczeniem immunomodulującym w odniesieniu do łódzkiego rejestru chorych ze stwardnieniem rozsianym
Sylwia Janiak, Igor A. Bednarski, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2020, 20 (4), p. 166–172
DOI: 10.15557/AN.2020.0020

Wpływ treningu aerobowego na zmiany stężeń markerów neuroplastyczności u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym – badanie pilotażowe
Marta Milewska-Jędrzejczak, Dominika Książek-Winiarek, Piotr Szpakowski, Igor A. Bednarski, Elżbieta Miller, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2020, 20 (4), p. 173–177
DOI: 10.15557/AN.2020.0021

Przewlekłe limfocytarne zapalenie mózgu z okołonaczyniowymi wzmocnieniami pokontrastowymi w moście odpowiadające na sterydoterapię (CLIPPERS) – opis przypadku i przegląd najnowszych doniesień naukowych
Dariusz Dziubek, Mateusz Rajchel, Barbara Stańko-Kałamarz, Mirosław Dziki
Aktualn Neurol 2020, 20 (4), p. 178–186
DOI: 10.15557/AN.2020.0022

Zespół Kleinego–Levina. Czy trudno go rozpoznać? Opis przypadku
Małgorzata Sankowska, Justyna Janicka, Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
Aktualn Neurol 2020, 20 (4), p. 187–190
DOI: 10.15557/AN.2020.0023