LOGO
pl en

Padaczka czytania – opis przypadku

Maria Jolanta Stanosz-Sankowska1, Małgorzata Sankowska2

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2020, 20 (3), p. 136–140
DOI: 10.15557/AN.2020.0017
Streszczenie

U 4–7% pacjentów chorujących na padaczkę występuje padaczka odruchowa, czyli napady są prowokowane przez określone bodźce czuciowe lub zmysłowe. Rzadką formą padaczki odruchowej jest padaczka czytania, w której wszystkie lub prawie wszystkie napady padaczkowe wywołuje czytanie. Istnieją dwa warianty choroby: pierwszy, najczęściej występujący, przebiega z krótkotrwałymi, trwającymi kilka sekund miokloniami mięśni szczęki (wariant miokloniczny), a drugi – z ogniskowymi napadami aleksji (wariant ogniskowy z aleksją). W artykule przedstawiono obraz kliniczny i leczenie padaczki czytania u 18-letniej pacjentki. Napady padaczkowe były zawsze spowodowane dłuższym – co najmniej 2-godzinnym – ciągłym czytaniem i poprzedzone miokloniami dolnej części twarzy. W leczeniu stosowano walproinian sodu i lewetiracetam.

Słowa kluczowe
padaczka czytania, mioklonie mięśni szczęki, walproinian sodu, lewetiracetam