LOGO
pl en

Nakłucie lędźwiowe u chorych stosujących leki przeciwkrzepliwe

Monika Białecka1, Anna Machoy-Mokrzyńska2, Anna Pierzchlińska1

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2020, 20 (2), p. 51–58
DOI: 10.15557/AN.2020.0007
Streszczenie

Nakłucie lędźwiowe to ważna procedura inwazyjna, często wykorzystywana w diagnostyce chorób neurologicznych. Generalnie nakłucie lędźwiowe jest zabiegiem bezpiecznym, z bardzo niską częstością poważnych powikłań, których ryzyko może jednak rosnąć w grupie chorych otrzymujących leki przeciwkrzepliwe: przeciwzakrzepowe i przeciwagregacyjne. Odnosi się to zarówno do ryzyka powikłań krwotocznych, jak i do ryzyka incydentów zakrzepowych w trakcie czasowego odstawienia leków przeciwkrzepliwych. Niniejsza praca prezentuje aktualną wiedzę na temat postępowania w razie konieczności wykonania nakłucia lędźwiowego u chorych stosujących leki przeciwzakrzepowe (antagoniści witaminy K, nowe leki przeciwzakrzepowe, heparyny, fondaparynuks) i przeciwagregacyjne (antagoniści receptora płytkowego P2Y12, inhibitory receptora glikoproteinowego IIb/IIIa, kwas acetylosalicylowy). Ponadto autorzy przybliżają problematykę terapii pomostowej u pacjentów o wysokim ryzyku powikłań zakrzepowych. W przypadku wskazań neurologicznych do wykonania nakłucia lędźwiowego u chorego przyjmującego leki przeciwzakrzepowe lub przeciwagregacyjne w pierwszej kolejności należy ustalić pilność procedury, ocenić ryzyko wystąpienia działań niepożądanych i rozważyć inne metody diagnostyczne. Gdy nakłucie lędźwiowe jest testem pilnym i koniecznym, niezbędne mogą być modyfikacja leczenia albo zastosowanie leków odwracających efekt przeciwzakrzepowy czy przeciwagregacyjny. Każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie – na podstawie historii choroby, wywiadu rodzinnego, chorób współistniejących czy innych leków przyjmowanych przez pacjenta. Większość dostępnych rekomendacji odnoszących się do przedstawionego problemu została opracowana przez towarzystwa anestezjologiczne. Istnieje potrzeba popularyzacji zasad postępowania w razie konieczności wykonania nakłucia lędźwiowego u osób ze schorzeniami neurologicznymi leczonych lekami przeciwkrzepliwymi.

Słowa kluczowe
nakłucie lędźwiowe, leki przeciwkrzepliwe, leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwagregacyjne