LOGO
pl en

Demielinizacyjna czy dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego? Porównanie wybranych jednostek chorobowych

Iwona Rościszewska-Żukowska1, Halina Bartosik-Psujek2

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2020, 20 (2), p. 82–87
DOI: 10.15557/AN.2020.0011
Streszczenie

W pracy omówiono pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego w przebiegu stwardnienia rozsianego, dziedziczną neuropatię nerwu wzrokowego Lebera oraz dziedziczną neuropatię nerwu wzrokowego z chorobą podobną do stwardnienia rozsianego – zespół Harding. Pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego o podłożu demielinizacyjnym jest najczęstszą chorobą (neuropatią) nerwu wzrokowego u młodych dorosłych i nierzadko stanowi pierwszą manifestację kliniczną stwardnienia rozsianego. Pomimo występowania charakterystycznej triady objawów – i obecności ognisk demielinizacyjnych w badaniu rezonansu magnetycznego mózgowia – zdarzają się błędne rozpoznania. Dziedziczna neuropatia (zanik) nerwu wzrokowego typu Lebera to genetycznie uwarunkowana choroba mitochondrialna, która manifestuje się jako podostra bezbolesna utrata wzroku, przez co może być mylona z pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego. Kolejna trudność diagnostyczna to współwystępowanie dziedzicznej neuropatii nerwu wzrokowego i zespołu Harding. We wszystkich trzech jednostkach chorobowych, w których szczyt zachorowań przypada na 2.–3. dekadę życia, początkowo obecne są wyłącznie objawy wzrokowe w przebiegu jedno- lub obustronnej neuropatii nerwu wzrokowego. W badaniu rezonansu magnetycznego mózgowia w każdej z wymienionych neuropatii mogą być stwierdzane zmiany demielinizacyjne, a w badaniu optycznej koherentnej tomografii dna oka może być obecne ścieńczenie warstw włókien nerwowych siatkówki. W pracy przedstawiono różnice kliniczne, a także odmienności w badaniu optycznej koherentnej tomografii siatkówki i badaniu rezonansu magnetycznego między pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego w przebiegu stwardnienia rozsianego, dziedziczną neuropatią nerwów wzrokowych Lebera oraz dziedziczną neuropatią nerwu wzrokowego z chorobą podobną do stwardnienia rozsianego.

Słowa kluczowe
pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego typu Lebera, dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego z chorobą podobną do stwardnienia rozsianego