LOGO
pl en

2020, Vol 20, No 2


Nakłucie lędźwiowe u chorych stosujących leki przeciwkrzepliwe
Monika Białecka, Anna Machoy-Mokrzyńska, Anna Pierzchlińska
Aktualn Neurol 2020, 20 (2), p. 51–58
DOI: 10.15557/AN.2020.0007

Napady drgawkowe w przebiegu alkoholowego zespołu abstynencyjnego
Magdalena Lasocka, Magdalena Konopko, Anna Basińska-Szafrańska, Artur Rogowski, Halina Sienkiewicz-Jarosz
Aktualn Neurol 2020, 20 (2), p. 59–65
DOI: 10.15557/AN.2020.0008

Wake-up stroke – diagnostyka, postępowanie, leczenie
Agnieszka Damiza-Detmer, Izabela Damiza, Małgorzata Pawełczyk
Aktualn Neurol 2020, 20 (2), p. 66–70
DOI: 10.15557/AN.2020.0009

Wariant behawioralny otępienia czołowo-skroniowego – wybrane problemy diagnostyczne w neuropsychiatrii
Marta Kuklińska, Emilia J. Sitek, Bogna Brockhuis, Anna Barczak, Beata Hintze, Ewa Narożańska
Aktualn Neurol 2020, 20 (2), p. 71–81
DOI: 10.15557/AN.2020.0010

Demielinizacyjna czy dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego? Porównanie wybranych jednostek chorobowych
Iwona Rościszewska-Żukowska, Halina Bartosik-Psujek
Aktualn Neurol 2020, 20 (2), p. 82–87
DOI: 10.15557/AN.2020.0011

Zapalenie płuc u chorych z udarem mózgu: czynniki ryzyka, identyfikacja zagrożonych pacjentów i metody zapobiegania
Michał Turlakiewicz, Anna Piekarska
Aktualn Neurol 2020, 20 (2), p. 88–96
DOI: 10.15557/AN.2020.0012