LOGO
pl en

2019, Vol 19, No 3


Zaburzenia neurologiczne związane z przeciwciałami anty-MOG – nowa jednostka chorobowa czy jedna z postaci chorób spektrum NMO?
Dominika Czarnecka, Mariusz Stasiołek
Aktualn Neurol 2019, 19 (3), p. 119–124
DOI: 10.15557/AN.2019.0016

Powikłania urologiczne po udarze mózgu
Michał Lipowski, Marta Kucharska-Lipowska, Waldemar Brola
Aktualn Neurol 2019, 19 (3), p. 125–131
DOI: 10.15557/AN.2019.0017

Nowe strategie leczenia i profilaktyki migreny
Waldemar Brola, Piotr Sobolewski
Aktualn Neurol 2019, 19 (3), p. 132–140
DOI: 10.15557/AN.2019.0018

Skala Mini-Cog w diagnostyce przesiewowej otępień
Anna Barczak, Beata Hintze
Aktualn Neurol 2019, 19 (3), p. 141–144
DOI: 10.15557/AN.2019.0019

Przewlekłe limfocytarne zapalenie mózgu odpowiadające na leczenie sterydami (CLIPPERS) – opis przypadku
Dariusz Kotlęga, Barbara Peda, Tomasz Trochanowski, Monika Gołąb-Janowska, Przemysław Nowacki
Aktualn Neurol 2019, 19 (3), p. 145–148
DOI: 10.15557/AN.2019.0020