LOGO
pl en

2019, Vol 19, No 2


Choroba Parkinsona – rola przewodu pokarmowego w patogenezie
Ewelina Bucior, Magdalena Konopko, Halina Sienkiewicz-Jarosz
Aktualn Neurol 2019, 19 (2), p. 55–61
DOI: 10.15557/AN.2019.0009

Zespół sztywności uogólnionej – przegląd literatury
Karol Jastrzębski
Aktualn Neurol 2019, 19 (2), p. 62–73
DOI: 10.15557/AN.2019.0010

Niefarmakologiczna terapia funkcji poznawczych w łagodnych zaburzeniach poznawczych oraz jej efektywność w świetle metaanaliz i przeglądów systematycznych
Ludmiła Zając-Lamparska
Aktualn Neurol 2019, 19 (2), p. 74–82
DOI: 10.15557/AN.2019.0011

Wybrane wersje testu rysowania zegara w praktyce klinicznej – analiza porównawcza ilościowych i jakościowych systemów oceny
Daniel Wójcik, Katarzyna Szczechowiak
Aktualn Neurol 2019, 19 (2), p. 83–90
DOI: 10.15557/AN.2019.0012

Czy interwencje dietetyczne mogą opóźniać rozwój otępienia u osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi?
Anna Barczak
Aktualn Neurol 2019, 19 (2), p. 91–96
DOI: 10.15557/AN.2019.0013

Rola kawy w zapobieganiu otępieniu
Anna Barczak
Aktualn Neurol 2019, 19 (2), p. 97–102
DOI: 10.15557/AN.2019.0014

Neuropsychiatryczne i neuropsychologiczne deficyty obserwowane u 33-letniej kobiety w przebiegu choreoakantocytozy. Opis przypadku i przegląd literatury
Agnieszka Pawełczyk, Karol Jastrzębski, Maciej Radek, Tomasz Pawełczyk
Aktualn Neurol 2019, 19 (2), p. 103–110
DOI: 10.15557/AN.2019.0015

Kawa w Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Wywiad z Prof. dr. hab. Mirosławem Jaroszem, Dyrektorem Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, wieloletnim Dyrektorem Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie
Aktualn Neurol 2019, 19 (2), p. 111–112