Torbiel naskórkowa czwartej komory mózgu – opis przypadku
1 Department of Neurosurgery and Neurooncology, Medical University of Lodz, Barlicki University Hospital, Łódź, Poland
2 Department of Neurosurgery, 4th Military Teaching Hospital, Wrocław, Poland
3 Department of Pathomorphology and Oncological Cytology, Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland
Adres do korespondencji: Maciej Bryl, Department of Neurosurgery and Neurooncology, Medical University of Lodz, Barlicki University Hospital, Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, Poland, tel.: +48 42 677 67 70, fax: +48 42 577 67 70, e-mail: bryl.maciej@gmail.com
Aktualn Neurol 2018, 18 (4), p. 177–182
DOI: 10.15557/AN.2018.0025
STRESZCZENIE

Torbiel naskórkowa to wolno rosnący, zazwyczaj niezłośliwy nowotwór, który powinien być leczony chirurgicznie. Zwykle zlokalizowany jest w kącie mostowo-móżdżkowym lub w okolicy siodła tureckiego, sporadycznie występuje wewnątrz układu komorowego. Torbiel naskórkowa usytuowana w czwartej komorze mózgu stanowi niecodzienny przypadek, z uwagi na dość rzadkie występowanie w tej okolicy. Ze względu na niewielką liczbę opisanych przypadków tytułowego guza w ostatnich latach przedstawiamy interdyscyplinarny opis torbieli naskórkowej czwartej komory mózgu rozpoznanej u dwóch pacjentek w krótkim odstępie czasu. Pełne wyleczenie chorego, przy najmniejszym ryzyku odrostu guza, uzyskać można przez całkowite mikroskopowe usunięcie zmiany.

Słowa kluczowe: torbiel naskórkowa, czwarta komora mózgu, perlak