LOGO
pl en

2018, Vol 18, No 4


Torbiel pajęczynówki bruzdy bocznej mózgu: nowe spojrzenie na stary problem. Sugestia nowego podejścia do leczenia na podstawie materiału własnego
Paweł Daszkiewicz, Zuzanna Daszkiewicz, Piotr Daszkiewicz, Tomasz Wojtas
Aktualn Neurol 2018, 18 (4), p. 159–164
DOI: 10.15557/AN.2018.0022

Powikłania neurologiczne w toczniu rumieniowatym układowym oraz reumatoidalnym zapaleniu stawów
Agnieszka Damiza-Detmer, Marta Milewska-Jędrzejczak, Małgorzata Pawełczyk, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2018, 18 (4), p. 165–170
DOI: 10.15557/AN.2018.0023

Zmiany metaboliczne po krwotoku podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka – systematyczny przegląd piśmiennictwa
Ernest J. Bobeff, Karol Wiśniewski, Michał Piotrowski, Małgorzata Bukowiecka-Matusiak, Lucyna A. Woźniak, Dariusz J. Jaskólski
Aktualn Neurol 2018, 18 (4), p. 171–176
DOI: 10.15557/AN.2018.0024

Torbiel naskórkowa czwartej komory mózgu – opis przypadku
Maciej Bryl, Bogdan Czapiga, Marta Koźba-Gosztyła, Agnieszka Hałoń
Aktualn Neurol 2018, 18 (4), p. 177–182
DOI: 10.15557/AN.2018.0025

Dziedziczna neuropatia z nadwrażliwości na ucisk – epidemiologia i diagnostyka
Dominik Siutka, Katarzyna Bonek, Małgorzata Fudala, Waldemar Brola
Aktualn Neurol 2018, 18 (4), p. 183–186
DOI: 10.15557/AN.2018.0026

Zespół Smith–Magenis – studium przypadku
Łucja Cyranek
Aktualn Neurol 2018, 18 (4), p. 187–191
DOI: 10.15557/AN.2018.0027