LOGO
pl en

2018, Vol 18, No 2


Idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe – efekty odległe, ze szczególną oceną wpływu choroby na funkcje wzrokowe pacjentów
Magdalena Kwaśniak-Butowska, Magdalena Sildatke-Bauer, Lucyna Bodak, Małgorzata Paczkowska, Anna Muraszko-Klaudel, Jarosław Sławek
Aktualn Neurol 2018, 18 (2), p. 61–67
DOI: 10.15557/AN.2018.0008

Re-trening motoryczny i unieruchomienie w terapii kurczu pisarskiego: ocena kliniczna i fMRI
Jarosław Oborzyński, Agata Gajos, Agata Majos, Jolanta Kujawa, Ludomir Stefańczyk, Andrzej Bogucki
Aktualn Neurol 2018, 18 (2), p. 68–73
DOI: 10.15557/AN.2018.0009

Rola SPECT-DaTSCAN w diagnostyce izolowanego drżenia
Agata Gajos, Janusz Dąbrowski, Małgorzata Bieńkiewicz, Jacek Kuśmierek, Andrzej Bogucki, Anna Płachcińska
Aktualn Neurol 2018, 18 (2), p. 74–78
DOI: 10.15557/AN.2018.0010

Wiek jako wskaźnik prognostyczny w pourazowych uszkodzeniach mózgu manifestujących się deficytami pamięci epizodycznej oraz funkcji wykonawczych w okresie dzieciństwa i adolescencji
Seweryna Konieczna, Emilia J. Sitek
Aktualn Neurol 2018, 18 (2), p. 79–84
DOI: 10.15557/AN.2018.0011

Trening poznawczy i rehabilitacja poznawcza jako niefarmakologiczne strategie terapeutyczne w chorobie Parkinsona – przegląd badań
Adrianna Senczyszyn, Renata Wallner
Aktualn Neurol 2018, 18 (2), p. 85–93
DOI: 10.15557/AN.2018.0012

Rola hipoplazji tętnicy kręgowej w praktyce neurologicznej
Marcin Bakalarz
Aktualn Neurol 2018, 18 (2), p. 94–98
DOI: 10.15557/AN.2018.0013

Antagoniści CGRP w leczeniu napadów migreny
Marcin Kopka
Aktualn Neurol 2018, 18 (2), p. 99–102
DOI: 10.15557/AN.2018.0014