LOGO
pl en

2018, Vol 18, No 1


Ocena porównawcza systemów usprawniania pacjentów z przewlekłym przeciążeniowym zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego
Katarzyna Zarzycka, Maciej Zarzycki, Paweł Kolasa
Aktualn Neurol 2018, 18 (1), p. 5–13
DOI: 10.15557/AN.2018.0001

Depresja w chorobie Parkinsona. Rola farmakoterapii
Piotr Wierzbiński, Tomasz Sobów
Aktualn Neurol 2018, 18 (1), p. 14–20
DOI: 10.15557/AN.2018.0002

Przekaźnictwo histaminergiczne w narkolepsji typu 1 – implikacje terapeutyczne
Mariusz Siemiński
Aktualn Neurol 2018, 18 (1), p. 21–26
DOI: 10.15557/AN.2018.0003

Rola psychologa w procesie diagnozy i rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane
Aleksandra Mielnik
Aktualn Neurol 2018, 18 (1), p. 27–33
DOI: 10.15557/AN.2018.0004

Stres i obraz siebie wśród osób chorujących na stwardnienie rozsiane oraz wybrane pozytywne aspekty zmagania się z chorobą
Jolanta Neustein, Malwina Pawik, Joanna Rymaszewska
Aktualn Neurol 2018, 18 (1), p. 34–39
DOI: 10.15557/AN.2018.0005

Zawroty głowy i upadki u osób w starszym wieku – wybrane zagadnienia praktyczne
Barbara Gryglewska
Aktualn Neurol 2018, 18 (1), p. 40–46
DOI: 10.15557/AN.2018.0006

CADASIL spowodowany stereotypową mutacją p.Arg207Cys w genie NOTCH3
Karol Jastrzębski, Magdalena Obrembska, Łukasz Kępczyński, Katarzyna Turoboś, Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska, Elżbieta Miller, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2018, 18 (1), p. 47–51
DOI: 10.15557/AN.2018.0007