LOGO
pl en

2017, Vol 17, No 3


Hemikraniektomia dekompresyjna w leczeniu związanego z udarem niedokrwiennym złośliwego obrzęku mózgu – przegląd badań klinicznych
Andrzej Borysowicz, Piotr Janik
Aktualn Neurol 2017, 17 (3), p. 137–143
DOI: 10.15557/AN.2017.0014

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a: przegląd literatury i wyzwania w przyszłości
Moh Hasan Machfoed, Valentinus Besin, Mudjiani Basuki, Shirley Ferlina Lasmono
Aktualn Neurol 2017, 17 (3), p. 144–149
DOI: 10.15557/AN.2017.0015

Wybrane aspekty adaptacji kulturowej testów neuropsychologicznych
Anna Marcinkowska, Emilia Sitek
Aktualn Neurol 2017, 17 (3), p. 150–157
DOI: 10.15557/AN.2017.0016

Hiperseksualność w chorobie Parkinsona
Marcin Kopka
Aktualn Neurol 2017, 17 (3), p. 158–161
DOI: 10.15557/AN.2017.0017

Udar niedokrwienny mózgu z zakresu unaczynienia tętnicy Percherona imitujący niedrgawkowy stan padaczkowy
Andrzej Borysowicz, Piotr Janik
Aktualn Neurol 2017, 17 (3), p. 162–166
DOI: 10.15557/AN.2017.0018

Funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne pacjentki z rodzinnie uwarunkowaną postacią zespołu jedzenia nocnego – opis przypadku
Magdalena Obrembska, Karol Jastrzębski, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2017, 17 (3), p. 167–171
DOI: 10.15557/AN.2017.0019