Kontrola wzrokowa zwiększa precyzję ułożenia dłoni w chorobie Huntingtona
1 Department of Neurological and Psychiatric Nursing, Medical University of Gdansk, Gdansk, Poland
2 Department of Neurology, St. Adalbert Hospital, Copernicus PL Ltd., Gdansk, Poland
3 Department of Rehabilitation, Medical University of Gdansk, Gdansk, Poland
Correspondence: Emilia J. Sitek, Department of Neurology, St. Adalbert Hospital, Copernicus PL Ltd., Al. Jana Pawla II 50, 80-462 Gdansk, Poland, tel.: +48 58 768 46 61, e-mail: emiliasitek@gumed.edu.pl
Aktualn Neurol 2017, 17 (2), p. 69–75
DOI: 10.15557/AN.2017.0007
STRESZCZENIE

Wprowadzenie: Badanie miało na celu ukazanie wpływu wzrokowego sprzężenia zwrotnego na poziom wykonania prób ułożenia dłoni oraz palców wśród pacjentów z chorobą Huntingtona w porównaniu z pacjentami z chorobą Parkinsona i dystonią szyjną. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 89 pacjentów (23 z chorobą Huntingtona, 25 z chorobą Parkinsona i dyskinezami, 21 z chorobą Parkinsona bez dyskinez i 20 z dystonią szyjną), z wynikiem ≥20 punktów w Mini- Mental State Examination, co zapewniało rozumienie instrukcji testowych. Badanie neurologiczne obejmowało podskale ruchowe z Ujednoliconej Skali Oceny Choroby Huntingtona, Ujednoliconej Skali Oceny Choroby Parkinsona – części II–IV oraz Skalę Oceny Dystonii Szyjnej z Toronto. W celu porównania precyzji ułożenia ręki w warunkach pod kontrolą wzrokową oraz bez niej pacjent odtwarzał dwukrotnie 10 pozycji prezentowanych przez badającego – jeden raz w każdym z powyższych warunków. Wyniki: Pacjenci z chorobą Huntingtona wykazali się mniejszą precyzją w próbach naśladowania ułożenia ręki badającego w warunkach bez kontroli wzrokowej w porównaniu z uczestnikami z chorobą Parkinsona bez dyskinez i dystonią szyjną. W przypadku prób z kontrolą wzrokową nie wystąpiły istotne różnice między grupami. Wnioski: Pacjenci z chorobą Huntingtona wykazują większą zależność od wzrokowego sprzężenia zwrotnego przy wykonywaniu zadań ruchowych niż pacjenci z chorobą Parkinsona i dystonią szyjną. Możliwość uzyskania poprawy precyzji ruchów po dostarczeniu wskazówek wzrokowych u pacjentów z chorobą Huntingtona można wykorzystać w rehabilitacji tej grupy chorych.

Słowa kluczowe: zaburzenia ruchowe, choroba Huntingtona, choroba Parkinsona, dystonia szyjna, wzrokowe sprzężenia zwrotne