LOGO
pl en

2017, Vol 17, No 1


Pierwotnie postępująca postać stwardnienia rozsianego w populacji polskich pacjentów
Waldemar Brola, Piotr Sobolewski, Stanisław Flaga, Małgorzata Fudala, Andrzej Potemkowski
Aktualn Neurol 2017, 17 (1), p. 5–14
DOI: 10.15557/AN.2017.0001

Wpływ treningu tlenowego na stan funkcjonalny, jakość życia i zespół zmęczenia u chorych ze stwardnieniem rozsianym – doniesienie wstępne
Marta Niwald, Justyna Redlicka, Elżbieta Miller
Aktualn Neurol 2017, 17 (1), p. 15–22
DOI: 10.15557/AN.2017.0002

Wpływ żeńskich hormonów płciowych na rozwój i przebieg kliniczny stwardnienia rozsianego i jego modeli doświadczalnych
Kaja Śmietanka, Bartosz Bielecki
Aktualn Neurol 2017, 17 (1), p. 23–33
DOI: 10.15557/AN.2017.0003

Zastosowanie jakościowej analizy profilu wykonania skali ACE-III w diagnostyce różnicowej chorób otępiennych
Emilia J. Sitek, Anna Barczak, Magdalena Senderecka
Aktualn Neurol 2017, 17 (1), p. 34–41
DOI: 10.15557/AN.2017.0004

Liponerv – nowe możliwości pomocy chorym z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi
Bernard Dżumaga
Aktualn Neurol 2017, 17 (1), p. 42–48
DOI: 10.15557/AN.2017.0005

Autoimmunologiczne zapalenie mózgu z obecnością przeciwciał przeciwko receptorom NMDA – przegląd aktualnego stanu wiedzy w oparciu o przypadek kliniczny
Rafał Wójtowicz, Magdalena Krawiec, Piotr Orlicz
Aktualn Neurol 2017, 17 (1), p. 49–54
DOI: 10.15557/AN.2017.0006

NEURONEWS: „Amnezja po intoksykacji kanabinoidami”, „Nusinersen w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni (spinal muscular atrophy, SMA), czyli kolejny kamień milowy w neurologii”, „Intensywne obniżanie ciśnienia tętniczego u pacjentów z udarem krwotocznym mózgu nie przekłada się na zmniejszenie śmiertelności w pierwszych trzech miesiącach po udarze”, „Erenumab i przewlekła migrena”, „Koegzystencja infekcji wirusem japońskiego zapalenia mózgu i wirusem żółtej febry, czyli ciąg dalszy ciekawostek dla podróżujących lekarzy”
Karol Jastrzębski
Aktualn Neurol 2017, 17 (1), p. 55–56