LOGO
pl en

Ognisko epidemiczne zachorowań na aseptyczne zapalenie opon mózgowych w województwie podlaskim w 2014 roku

Magda Orzechowska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Mateusz Cybulski

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2016, 16 (4), p. 212–217
DOI: 10.15557/AN.2016.0028
Streszczenie

Enterowirusy wywołują częste infekcje wśród dzieci i młodzieży – przebiegają one pod różnymi postaciami klinicznymi, takimi jak choroba dłoni, stóp i jamy ustnej (tj. choroba bostońska), herpangina, zapalenie śródmiąższowe mięśnia sercowego i osierdzia, nagminne zapalenie mięśni (nagminna pleurodynia, choroba bornholmska) czy też aseptyczne zakażenie układu nerwowego. Incydentalnie odnotowywany jest wzrost liczby powiązanych zachorowań na aseptyczne zapalenie opon mózgowych o etiologii enterowirusowej, w tym ECHO 30, w różnych krajach europejskich. W 2014 roku w województwie podlaskim zarejestrowano ognisko epidemiczne zachorowań na enterowirusowe zapalenie opon mózgowych. W okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2014 roku odnotowano 640 zachorowań o etiologii wirusowej, z czego u 228 osób w badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego potwierdzono etiologię enterowirusową. Okres letni i jesienny sprzyja występowaniu wirusowych infekcji ośrodkowego układu nerwowego. Objawowe zakażenia częściej dotyczą osób płci męskiej. Zakażenia enterowirusem ECHO 30 wykazują tendencję do tworzenia terenów endemicznych zachorowań.

Słowa kluczowe
enterowirusowe zapalenie opon mózgowych, echowirus 30, enterowirusy