LOGO
pl en

NEURONEWS: "Czy wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami natalizumabu coś zmienia?", "Długość życia człowieka, czyli dobre informacje… dla ZUS?", "Wirus zika vs zespół Guillaina–Barrégo – ciąg dalszy", "Rituksymab w leczeniu stwardnienia rozsianego?"

Karol Jastrzębski

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2016, 16 (4), p. 218–220