LOGO
pl en

2016, Vol 16, No 3


MMP-2 i MMP-9 jako czynniki prognostyczne w udarze niedokrwiennym mózgu
Justyna Zielińska-Turek, Grzegorz Turek, Dominika Jakubowicz-Lachowska, Sławomir Ławicki, Robert Pogorzelski, Monika Chorąży, Wiesław Drozdowski
Aktualn Neurol 2016, 16 (3), p. 125–130
DOI: 10.15557/AN.2016.0016

Rola rzutów oraz zasady stosowania glikokortykosteroidów w stwardnieniu rozsianym
Dagmara Mirowska-Guzel
Aktualn Neurol 2016, 16 (3), p. 131–135
DOI: 10.15557/AN.2016.0017

Stres oksydacyjny w patogenezie stwardnienia rozsianego. Nowe możliwości terapeutyczne
Agata Karpińska, Dagmara Mirowska-Guzel
Aktualn Neurol 2016, 16 (3), p. 136–145
DOI: 10.15557/AN.2016.0018

Rola badania PET/CT w diagnostyce otępień
Joanna Mączewska, Leszek Królicki
Aktualn Neurol 2016, 16 (3), p. 146–151
DOI: 10.15557/AN.2016.0019

Funkcjonowanie pamięci operacyjnej u osób z zaburzeniami afektywnymi
Anna Rajtar-Zembaty, Roksana Epa, Jakub Rajtar-Zembaty
Aktualn Neurol 2016, 16 (3), p. 152–157
DOI: 10.15557/AN.2016.0020

Problem agresji pacjentów – próba diagnozy, poszukiwanie rozwiązań
Błażej Kmieciak
Aktualn Neurol 2016, 16 (3), p. 158–162
DOI: 10.15557/AN.2016.0021

NEURONEWS: "Daklizumab – nowy lek II linii leczenia MS o zadowalającym profilu bezpieczeństwa?", "Adukanumab zmniejsza liczbę blaszek beta-amyloidowych u pacjentów z chorobą Alzheimera", "Definicja wtórnie postępującej postaci MS potrzebna od zaraz!", "Odkrycie nowego opioidu ze zredukowanymi działaniami niepożądanymi", "Choroba Chagasa, leiszmanioza, śpiączka afrykańska, malaria – nowa nadzieja dla podróżujących"
Karol Jastrzębski
Aktualn Neurol 2016, 16 (3), p. 163–165