Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego jako pierwsza manifestacja kliniczna tocznia rumieniowatego układowego – opis przypadku

1 Kliniczny Oddział Neurologii, Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o.o. w Zielonej Górze, Zielona Góra, Polska
2 Zakład Diagnostyki Obrazowej, Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o.o. w Zielonej Górze, Zielona Góra, Polska
3 Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska
Adres do korespondencji: Emilia Pilchowska-Ujma, Kliniczny Oddział Neurologii, Wojewódzki Szpital Kliniczny, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra, tel.: +48 68 329 64 85, e-mail: emipil@o2.pl

Aktualn Neurol 2016, 16 (2), p. 104–108
DOI: 10.15557/AN.2016.0014
STRESZCZENIE

Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego to patologiczny stan, który prowadzi do uszkodzenia struktur rdzenia kręgowego. Jest to rzadka manifestacja tocznia rumieniowatego układowego, pojawiająca się u 1–2% chorych. Przeważnie występuje w krótkim czasie od ustalenia rozpoznania, zwykle w pierwszych pięciu latach trwania choroby. W artykule zaprezentowano przypadek 35-letniego mężczyzny, dotychczas zdrowego, u którego nagle wystąpiły: pogorszenie samopoczucia, zlewne poty, bóle głowy, bóle kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym, opasujące zaburzenia czucia na tułowiu oraz trudności w oddawaniu moczu i stolca. Rezonans magnetyczny kręgosłupa wykazał długoodcinkowe zapalenie rdzenia kręgowego. W celu ustalenia etiologii schorzenia przeprowadzono liczne badania laboratoryjne i obrazowe. Na podstawie kryteriów Systemic Lupus International Collaborating Clinics/American College of Rheumatology – SLICC–ACR 2012 rozpoznano toczeń rumieniowaty układowy. Niezwłocznie wdrożono leczenie pulsami glikokortykosteroidów i uzyskano satysfakcjonującą poprawę. Omawiany przypadek pokazuje, że poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego może być pierwszą manifestacją kliniczną tocznia rumieniowatego układowego. Autorzy zwracają uwagę na konieczność wczesnego rozpoznania, ustalenia etiologii schorzenia i określenia ryzyka nawrotu, gdyż wpływa to na rokowanie.

Słowa kluczowe: poprzeczne zapalenie rdzenia, toczeń rumieniowaty układowy, mielopatia, autoprzeciwciała