LOGO
pl en

Ocena Soetomo: model oceny we wczesnym rozpoznaniu ostrego udaru krwotocznego

Moh Hasan Machfoed, Valentinus Besin, Riani Wisnujono

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2016, 16 (2), p. 71–78
DOI: 10.15557/AN.2016.0009
Streszczenie

Cel: W przypadku ograniczeń finansowych lub lokalizacyjnych w zakresie obrazowania mózgu stosowany jest model oceny, który ma pomóc przewidzieć wystąpienie ostrego udaru krwotocznego. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę opracowania nowego modelu oceny, nazwanego oceną Soetomo. Materiał i metoda: Autorzy przeprowadzili przekrojowe badanie 176 pacjentów z ostrym udarem, który wystąpił w ciągu ≤24 godzin, przyjętych na oddział pomocy doraźnej szpitala Dr Soetomo w okresie od 14 lipca do 14 grudnia 2014 roku. Diagnoza udaru krwotocznego była potwierdzana tomografią komputerową głowy. Stwierdzono siedem predyktorów udaru krwotocznego, które poddano analizom dwuwymiarowym i wielowymiarowym. Ponadto dzięki wielowymiarowej analizie dyskryminacyjnej uzyskano równanie dla modelu oceny Soetomo. Otrzymana charakterystyczna procedura operacyjna przyniosła wartości obszaru poniżej krzywej i punktu przecięcia określającego udar krwotoczny. Następnie określono wartość badania diagnostycznego. Wyniki: Równanie modelu oceny Soetomo było następujące: (3 × utrata przytomności) + (3,5 × ból głowy) + (4 × wymioty) – 4,5. Wartość pola pod krzywą dla tej oceny wyniosła 88,5% (95% przedział ufności = 83,3–93,7%). Przy wartości oceny Soetomo ≥−0,75 uzyskano czułość 82,9%, swoistość 83%, wartość predykcyjną dodatnią 78,8%, wartość predykcyjną ujemną 86,5%, wskaźnik wiarygodności wyniku dodatniego 4,88, wskaźnik wiarygodności wyniku ujemnego 0,21, odsetek wyników fałszywie ujemnych 17,1%, odsetek wyników fałszywie dodatnich 17% oraz dokładność 83%. Wnioski: Wartość oceny Soetomo ≥−0,75 może pomóc prawidłowo rozpoznać ostry udar krwotoczny w przypadku ograniczeń finansowych lub lokalizacyjnych w zakresie obrazowania mózgu.

Słowa kluczowe
ocena Soetomo, ostry udar krwotoczny, badanie diagnostyczne