LOGO
pl en

NEURONEWS: "Rola obiegu mieliny w procesie starzenia", "Norwegia, renifery, łosie i priony", "Rozmieszczenie białka tau jest markerem spadku funkcji poznawczych związanym z chorobą Alzheimera", "Wirus zika może powodować zespół Guillaina–Barrégo", "Nowy gen FOXF2 zaangażowany w patogenezę udaru związaną z chorobą małych naczyń"

Karol Jastrzębski

Affiliacja i adres do korespondencji
AKTUALN NEUROL 2016, 16 (2) p. 112-113