LOGO
pl en

2016, Vol 16, No 2


Angiografia TK wykonywana w trybie pilnym a ryzyko ostrego uszkodzenia nerek wywołanego podaniem środka kontrastującego u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu
Leonard Leong-Litt Yeo, Boon-Wee Teo, Hock-Luen Teoh, Prakash Paliwal, Eric Ting, Anil Gopinathan, Ischelle Jing-Yuan Koo, Sabrina Jia-Hui Lim, Rahul Rathakrishnan, Vijay Kumar Sharma, Horng-Ruey Chua
Aktualn Neurol 2016, 16 (2), p. 65–70
DOI: 10.15557/AN.2016.0008

Ocena Soetomo: model oceny we wczesnym rozpoznaniu ostrego udaru krwotocznego
Moh Hasan Machfoed, Valentinus Besin, Riani Wisnujono
Aktualn Neurol 2016, 16 (2), p. 71–78
DOI: 10.15557/AN.2016.0009

Potrzeba oceny neuropsychologicznej w codziennej opiece nad pacjentami bez zdiagnozowanej demencji
Krzysztof Pękala, Anna Bogaczewicz, Radosław Magierski, Joanna Magierska, Tomasz Sobów
Aktualn Neurol 2016, 16 (2), p. 79–84
DOI: 10.15557/AN.2016.0010

Neuralgia trójdzielna
Jan Kochanowski
Aktualn Neurol 2016, 16 (2), p. 85–91
DOI: 10.15557/AN.2016.0011

Znaczenie kliniczne przeciwciał przeciw interferonowi beta u chorych na stwardnienie rozsiane
Anna Pietrzak, Sławomir Michalak, Wojciech Kozubski
Aktualn Neurol 2016, 16 (2), p. 92–98
DOI: 10.15557/AN.2016.0012

Zaburzenia emocjonalne i behawioralne w wyniku uszkodzenia płatów czołowych mózgu
Magdalena Sabiniewicz, Bogusława Obrembska, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2016, 16 (2), p. 99–103
DOI: 10.15557/AN.2016.0013

Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego jako pierwsza manifestacja kliniczna tocznia rumieniowatego układowego – opis przypadku
Emilia Pilchowska-Ujma, Szymon Jurga, Paweł Leśniak, Wojciech Wierzchołowski, Wojciech Kozubski
Aktualn Neurol 2016, 16 (2), p. 104–108
DOI: 10.15557/AN.2016.0014

Metyloprednizolon podawany doustnie lub dożylnie w leczeniu rzutu stwardnienia rozsianego – komentarz redakcyjny do artykułu Emmanuelle Le Page i wsp. pt.: Oral versus intravenous high-dose methylprednisolone for treatment of relapses in patients with multiple sclerosis (COPOUSEP): a randomised, controlled, double-blind, non-inferiority trial (Lancet 2015; 386: 974–981)
Karol Jastrzębski
Aktualn Neurol 2016, 16 (2), p. 109–111
DOI: 10.15557/AN.2016.0015

NEURONEWS: "Rola obiegu mieliny w procesie starzenia", "Norwegia, renifery, łosie i priony", "Rozmieszczenie białka tau jest markerem spadku funkcji poznawczych związanym z chorobą Alzheimera", "Wirus zika może powodować zespół Guillaina–Barrégo", "Nowy gen FOXF2 zaangażowany w patogenezę udaru związaną z chorobą małych naczyń"
Karol Jastrzębski
AKTUALN NEUROL 2016, 16 (2) p. 112-113