LOGO
pl en

2016, Vol 16, No 1


Przeżycie w stwardnieniu rozsianym koreluje z poziomem higieny i umieralnością
Wojciech Cendrowski
Aktualn Neurol 2016, 16 (1), p. 4–8
DOI: 10.15557/AN.2016.0001

Naturalny przebieg stwardnienia rozsianego w ciągu pierwszych pięciu lat choroby w regionie kujawsko-pomorskim
Łukasz Rzepiński, Sławomir Wawrzyniak, Małgorzata Rzepińska
Aktualn Neurol 2016, 16 (1), p. 9–14
DOI: 10.15557/AN.2016.0002

Statystyczne, patofizjologiczne i kliniczne aspekty związku między stwardnieniem rozsianym i osteoporozą
Tomasz Grzegorski, Jacek Losy
Aktualn Neurol 2016, 16 (1), p. 15–20
DOI: 10.15557/AN.2016.0003

Specyfika postępowania terapeutycznego u kobiet w ciąży z krwotokiem śródczaszkowym związanym z najczęściej występującymi zmianami naczyniowymi
Adrianna Jarych, Paweł Kolasa
Aktualn Neurol 2016, 16 (1), p. 21–28
DOI: 10.15557/AN.2016.0004

Trening siłowy w rehabilitacji osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym
Jakub Sławomir Gąsior, Piotr Jeleń, Mariusz Pawłowski, Marcin Bonikowski
Aktualn Neurol 2016, 16 (1), p. 29–36
DOI: 10.15557/AN.2016.0005

Zaburzenia świadomości z perspektywy neuroobrazowania
Urszula Górska, Krzysztof Gociewicz, Marcin Koculak, Anna Jurasińska, Marta Brocka, Marek Binder
Aktualn Neurol 2016, 16 (1), p. 37–49
DOI: 10.15557/AN.2016.0006

Rehabilitacja po usunięciu guza mózgu w obserwacji dwuletniej – opis przypadku
Justyna Redlicka, Lidia Włodarczyk, Elżbieta Miller
Aktualn Neurol 2016, 16 (1), p. 50–52
DOI: 10.15557/AN.2016.0007

NEURONEWS Prawdziwa struktura α-synukleiny
Karol Jastrzębski
Aktualn Neurol 2016, 16 (1), p. 53–54