Czy punkcja lędźwiowa może spowodować zakrzepicę zatok żylnych mózgowia? Komentarz redakcyjny do artykułu Mariny Baszkiewicz pt.: Zakrzepica zatok żylnych mózgu. Opis przypadku

Klinika Neurologii i Udarów Mózgu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Adres do korespondencji: Klinika Neurologii i Udarów Mózgu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, e-mail: karol.jastrzebski@umed.lodz.pl

Aktualn Neurol 2015, 15 (4), p. 222–223
DOI: 10.15557/AN.2015.0030
STRESZCZENIE

Na marginesie opisu przypadku zakrzepicy zatok żylnych mózgu chciałbym zwrócić uwagę Czytelników na ważny, w moim odczuciu, aspekt pracy neurologa związany z diagnostyką bólów głowy i nakłuciem lędźwiowym (PL).