LOGO
pl en

2015, Vol 15, No 4


Krwotok śródczaszkowy w przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu u chorych leczonych trombolitycznie i.v. w populacji z Gliwic i okolic – analiza 141 przypadków. Próba określenia czynników ryzyka na podstawie materiału własnego
Witold Opiełka, Tomasz Garstka
Aktualn Neurol 2015, 15 (4), p. 170–186
DOI: 10.15557/AN.2015.0023

Nagłe stany neurologiczne spotykane w pracy zespołów ratownictwa medycznego w Rybniku
Dawid Rumak, Leszek Stefański
Aktualn Neurol 2015, 15 (4), p. 187–191
DOI: 10.15557/AN.2015.0024

Wiedza, postawa i zasady postępowania pielęgniarek wobec chorych na padaczkę
Ghaydaa A. Shehata, Zienab Abd El-Lateef, Hala M. Ghanem, Marrwa A. El-Masry
Aktualn Neurol 2015, 15 (4), p. 192–198
DOI: 10.15557/AN.2015.0025

Stwardnienie rozsiane a padaczka – złożone zależności
Aleksandra Waszczuk, Konrad Rejdak
Aktualn Neurol 2015, 15 (4), p. 199–204
DOI: 10.15557/AN.2015.0026

Wybrane aspekty wpływu asymetrii funkcjonalnej półkul mózgowych na funkcjonowanie poznawcze oraz emocjonalne człowieka
Magdalena Sabiniewicz, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2015, 15 (4), p. 205–209
DOI: 10.15557/AN.2015.0027

Rozpoznawanie depresji u pacjentów z chorobą Parkinsona za pomocą różnorodnych narzędzi diagnostycznych
Krzysztof Pękala, Monika Ponichtera-Kasprzykowska, Tomasz Sobów
Aktualn Neurol 2015, 15 (4), p. 210–216
DOI: 10.15557/AN.2015.0028

Zakrzepica zatok żylnych mózgu. Opis przypadku
Marina Baszkiewicz
Aktualn Neurol 2015, 15 (4), p. 217–221
DOI: 10.15557/AN.2015.0029

Czy punkcja lędźwiowa może spowodować zakrzepicę zatok żylnych mózgowia? Komentarz redakcyjny do artykułu Mariny Baszkiewicz pt.: Zakrzepica zatok żylnych mózgu. Opis przypadku
Karol Jastrzębski
Aktualn Neurol 2015, 15 (4), p. 222–223
DOI: 10.15557/AN.2015.0030