LOGO
pl en

2015, Vol 15, No 3


Oczekiwania i potrzeby chorych w zakresie leczenia stwardnienia rozsianego a wyniki badania BENEFIT 11
Andrzej Potemkowski
Aktualn Neurol 2015, 15 (3), p. 119–123
DOI: 10.15557/AN.2015.0016

Kiedy włączać leczenie II linii w stwardnieniu rozsianym?
Jacek Losy
Aktualn Neurol 2015, 15 (3), p. 124–129
DOI: 10.15557/AN.2015.0017

Nowe perspektywy leczenia wtórnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego
Magdalena Noga, Halina Bartosik-Psujek
Aktualn Neurol 2015, 15 (3), p. 130–134
DOI: 10.15557/AN.2015.0018

Peginterferon beta-1a – nowa postać interferonu beta-1a
Zdzisław Maciejek, Anna Niezgodzińska-Maciejek
Aktualn Neurol 2015, 15 (3), p. 135–138
DOI: 10.15557/AN.2015.0019

Fumaran dimetylu – nowy lek w terapii stwardnienia rozsianego
Adam Stępień
Aktualn Neurol 2015, 15 (3), p. 139–143
DOI: 10.15557/AN.2015.0020

Alemtuzumab – nowy lek w terapii postaci rzutowej stwardnienia rozsianego. Pierwsza czy druga linia leczenia?
Jacek Zaborski
Aktualn Neurol 2015, 15 (3), p. 144–149
DOI: 10.15557/AN.2015.0021

Przeciwciało monoklonalne przeciw CD20 w terapii postaci rzutowej i pierwotnie postępującej stwardnienia rozsianego – wyniki badań klinicznych III fazy
Maciej Maciejowski
Aktualn Neurol 2015, 15 (3), p. 150–154
DOI: 10.15557/AN.2015.0022