LOGO
pl en

Późne rozpoznanie przedwczesnego pokwitania związanego z obecnością gwiaździaka przysadki. Opis przypadku

Fahimeh Soheilipour1, Hossein Ghalaenovi2, Seyyed-Hossein Samedanifard3, Fatemeh Jesmi4

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2015, 15 (2), p. 91–95
DOI: 10.15557/AN.2015.0013
Streszczenie

Ocena przedwczesnego pokwitania, szczególnie występującego u chłopców, jest niezwykle istotna nie tylko ze względu na poważne powikłania, na które narażony jest pacjent, lecz także z uwagi na chorobę podstawową, która może mieć charakter śmiertelny. Z tego powodu dzieci dotknięte przedwczesnym pokwitaniem typu centralnego powinny w pierwszej kolejności zostać poddane badaniom neuroobrazowym. W niniejszej pracy przedstawiamy przypadek 9,5-letniego chłopca, który został skierowany do Centrum Medycznego Rasoul-e-Akram ze wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym, nudnościami i wymiotami oraz silnymi bólami głowy trwającymi od trzech miesięcy. Rozwój drugorzędowych cech płciowych rozpoczął się u pacjenta 2 lata wcześniej i został zbagatelizowany. Jądra, penis oraz owłosienie łonowe pacjenta znajdowały się w stadium rozwoju odpowiadającym czwartemu stopniowi skali Tannera. Stwierdzono podwyższony poziom LH oraz FSH. Badanie histopatologiczne potwierdziło obecność gwiaździaka włosowatokomórkowego o stopniu złośliwości G1. U pacjenta wykonano operację odbarczającą w trybie pilnym. Po zabiegu wdrożono chemioterapię. Po upływie 2 lat od operacji chłopiec nadal otrzymuje chemioterapię, osiągnął 154 cm wzrostu i przejawia oczywiste cechy dojrzałości płciowej. Prowadzenie właściwej edukacji rodzin oraz personelu medycznego może zapobiec zbyt późnemu rozpoznawaniu i wdrażaniu leczenia przedwczesnego pokwitania, tym samym ułatwiając pacjentom prowadzenie normalnego życia, dostosowanego do ich wieku i potrzeb społecznych.

Słowa kluczowe
pokwitanie, przedwczesne, typ centralny