LOGO
pl en

Porażenie poprzeczne wiotkie lub wywołana organofosforanem opóźniona polineuropatia prowadząca do wczesnego porażenia poprzecznego spastycznego. Opis przypadku

Rohan Mahale, Anish Mehta, Abhinandan K. Shankar, Kiran Buddaraju, Rangasetty Srinivasa

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2015, 15 (2), p. 96–98
DOI: 10.15557/AN.2015.0014
Streszczenie

Instektycydy fosforoorganiczne znajdują zastosowanie na całym świecie jako środki zwalczania szkodników. Z uwagi na ich łatwą dostępność często sięgają po nie samobójcy, szczególnie w krajach rozwijających się. W niniejszej publikacji przedstawiono przypadek mężczyzny w średnim wieku, u którego wskutek ostrego zatrucia związkami organofosforanowymi doszło do przełomu cholinergicznego – pacjenta trzeba było podłączyć do respiratora. W ciągu tygodnia nastąpiło porażenie poprzeczne wiotkie kończyn dolnych z arefleksją, jednak z zachowaniem czucia. Dwa tygodnie później w obu kończynach wystąpiła spastyczność z nadwrażliwością odruchową. Omawiany w niniejszej pracy przypadek stanowi opis mielopatii w związku z opóźnioną polineuropatią wywołaną organofosforanem.

Słowa kluczowe
organofosforany, zatrucie, wiotkie, spastyczne, porażenie poprzeczne, polineuropatia