LOGO
pl en

2015, Vol 15, No 2


Potrzeby a stan lecznictwa stwardnienia rozsianego w Polsce
Andrzej Potemkowski
Aktualn Neurol 2015, 15 (2), p. 61–67
DOI: 10.15557/AN.2015.0008

Polski rejestr chorych na stwardnienie rozsiane – stan obecny, perspektywy i problemy
Waldemar Brola, Małgorzata Fudala, Stanisław Flaga, Danuta Ryglewicz, Andrzej Potemkowski
Aktualn Neurol 2015, 15 (2), p. 68–73
DOI: 10.15557/AN.2015.0009

Potrzeby i możliwości rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane w Polsce
Andrzej Potemkowski, Józef Opara
Aktualn Neurol 2015, 15 (2), p. 74–79
DOI: 10.15557/AN.2015.0010

Plastyczność dorosłej kory mózgowej
Krystyna Rymarczyk, Iwona Makowska, Katarzyna Pałka-Szafraniec
Aktualn Neurol 2015, 15 (2), p. 80–87
DOI: 10.15557/AN.2015.0011

Zastosowanie SMR neurofeedbacku w padaczce lekoopornej
Marcin Kopka
Aktualn Neurol 2015, 15 (2), p. 88–90
DOI: 10.15557/AN.2015.0012

Późne rozpoznanie przedwczesnego pokwitania związanego z obecnością gwiaździaka przysadki. Opis przypadku
Fahimeh Soheilipour, Hossein Ghalaenovi, Seyyed-Hossein Samedanifard, Fatemeh Jesmi
Aktualn Neurol 2015, 15 (2), p. 91–95
DOI: 10.15557/AN.2015.0013

Porażenie poprzeczne wiotkie lub wywołana organofosforanem opóźniona polineuropatia prowadząca do wczesnego porażenia poprzecznego spastycznego. Opis przypadku
Rohan Mahale, Anish Mehta, Abhinandan K. Shankar, Kiran Buddaraju, Rangasetty Srinivasa
Aktualn Neurol 2015, 15 (2), p. 96–98
DOI: 10.15557/AN.2015.0014

Przebieg wczesnej rehabilitacji po udarze mózgu i ostrym zespole wieńcowym u chorego z przebytą obustronną amputacją podudzi. Opis przypadku
Michał Starosta, Marta Niwald, Marcin Machnia, Elżbieta Miller
Aktualn Neurol 2015, 15 (2), p. 99–102
DOI: 10.15557/AN.2015.0015