LOGO
pl en

2014, Vol 14, No 4


Farmakoterapia choroby Alzheimera i innych otępień w praktyce: który lek, kiedy i dla kogo?
Marcin Wojtera, Tomasz Sobów
Aktualn Neurol 2014, 14 (4), p. 218–227
DOI: 10.15557/AN.2014.0025

Leczenie przyczynowe (reperfuzyjne) w ostrej fazie niedokrwiennego udaru mózgu – od pierwszych prób do dziś
Jacek J. Rożniecki
Aktualn Neurol 2014, 14 (4), p. 228–234
DOI: 10.15557/AN.2014.0026

Rola odbarczenia kostnego czaszki w udarze niedokrwiennym
Dariusz J. Jaskólski
Aktualn Neurol 2014, 14 (4), p. 235–244
DOI: 10.15557/AN.2014.0027

Wzrastające występowanie stwardnienia rozsianego u kobiet koreluje z poziomem higieny
Wojciech Cendrowski
Aktualn Neurol 2014, 14 (4), p. 245–249
DOI: 10.15557/AN.2014.0028

Rozwarstwienie tętnicy kręgowej – etiologia, objawy i leczenie
Justyna Chojdak-Łukasiewicz, Edyta Dziadkowiak, Joanna Bladowska, Bogusław Paradowski
Aktualn Neurol 2014, 14 (4), p. 250–256
DOI: 10.15557/AN.2014.0029

Hiponatremia u pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym – problematyka diagnostyczno-terapeutyczna
Wojciech Ilków, Anita Ilków
Aktualn Neurol 2014, 14 (4), p. 257–263
DOI: 10.15557/AN.2014.0030