Różne oblicza neuroboreliozy. Opis przypadku

Oddział Neurologii, Szpital Powiatowy w Biskupcu
Adres do korespondencji: Marina Baszkiewicz, ul. Zientary-Malewskiej 10, 11-300 Biskupiec, tel.: +48 695 632 912, +48 89 715 48 92, e-mail: mirchy@poczta.onet.pl

Aktualn Neurol 2014, 14 (3), p. 203–206
DOI: 10.15557/AN.2014.0024
STRESZCZENIE

Wstęp: Zapalenie mózgu to najcięższa postać neuroboreliozy. Jego częstość jest oceniana na 0,1% zakażonych Borrelia burgdorferi. Materiał i metoda: Przypadek został przedstawiony na podstawie dokumentacji medycznej. Opis przypadku: Artykuł dotyczy 67-letniej chorej z dyskopatią wielopoziomową kręgosłupa C i L–S, zespołem bólowym kręgosłupa L–S, rwą kulszową obustronną (od wielu lat), nadciśnieniem tętniczym, wszczepionym kardiostymulatorem DDD i zaburzeniami lękowo-depresyjnymi. Kobietę przyjęto na Oddział Neurologii Szpitala Powiatowego w Biskupcu z powodu objawów zaostrzenia przewlekłej rwy kulszowej. W trakcie hospitalizacji nasiliły się bóle kręgosłupa Th i L–S. Dodatkowo pojawiły się bóle żeber, brzucha i spojenia łonowego, a następnie objawy psychotyczne. W badaniu neurologicznym oprócz objawów rozciągowych przez cały okres hospitalizacji nie stwierdzono objawów ubytkowych, ogniskowych ani oponowych. Wyniki: Po wystąpieniu u pacjentki zaburzeń psychicznych wykonano nakłucie lędźwiowe. Wykazało ono zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Wnioski: Przedstawiony przypadek wskazuje na trudności związane z ustaleniem rozpoznania neuroboreliozy, która może imitować inne choroby.

Słowa kluczowe: zaburzenia psychotyczne, kardiostymulator, zapalenie mózgu, bóle kręgosłupa, neuroborelioza